schrijfJes

Archief voor de maand “februari, 2016”

Portfolio inleveren

Update: Ik ben bijna zover om mijn portfolio in te leveren! Het was nog even hard werken de afgelopen dagen, maar het is me toch mooi gelukt.

Op dit blog heb ik overigens minder geschreven, omdat mijn andere blog al veel schrijf / lees / animeerwerk e.d. bevat en dat dus mijn ‘echte’ visitekaartje is. Alle vragen die u nog heeft, zal ik tijdens het eindassessment beantwoorden.
Dit keer neem ik gewoon aantekeningen mee en print ik de producties uit. Dan heb ik ieder geval een geheugensteuntje. Ik wil graag laten zien wat ik geleerd heb van mijn vorige assessment. Daar ga ik tijdens het volgende gesprek dieper op in.

 

 

Advertenties

Diversiteit in genres en doelgroepen

Kernkwaliteit: diversiteit in genres en doelgroepen
Een beginnende journalist is in eerste instantie een allrounder die niet alleen verschillende onderwerpen aan moet kunnen, maar die ook verschillende soorten journalistieke producten moet kunnen leveren, verschillende genres moet beheersen en verschillende doelgroepen op maat moet kunnen bedienen. In je opleiding ben je deze verscheidenheid aan genres, doelgroepen en producten tegengekomen. In je portfolio laat je zien dat je in dit opzicht van alle markten thuis bent en zodoende breed inzetbaar bent in je eerste journalistieke job.

Ik heb geprobeerd om ook iets te pakken wat buiten mijn straatje ligt: het interview over de eetstoornis. Daar zou ik normaal gesproken niet gauw voor kiezen, het is iets wat ver van me afstaat. Dus ik denk dat ik hierin heb laten zien dat ik ook onderwerpen aan wil pakken die minder goed bij mij passen. Het is ook totaal wat anders dan mijn website en het achtergrondverhaal over het schaken. Dat zijn wel weer zaken die bij mij passen, al heb ik voor mijn website ook wel eens onderwerpen gekozen waar ik niets mee had. Ik heb bijvoorbeeld een animatie gemaakt over de ziekte van Bechterew. In een bijbehorende column heb ik beschreven waarom ik daarvoor had gekozen, maar het is niet iets waar ik meteen naar zou kijken. Dat komt omdat ik van het woord ‘ziektes’ meestal een akelig gevoel krijg.

Reflecterend vermogen

Kernkwaliteit: reflecterend vermogen
Kenmerkend voor een op hbo-niveau functionerend journalist is, dat hij niet enkel vakbekwaam is, maar ook nadenkt over de manier waarop hij zijn beroep uitoefent. Hij is zich bewust van de keuzes die hij voortdurend weer moet maken en kan die keuzes ook achteraf goed onderbouwen. Dat vereist dat je een visie hebt op het vak van journalist, op de verantwoordelijkheden die je hebt tegenover je werkgever, je publiek of misschien zelfs tegenover de samenleving als geheel. In je portfolio en in je assesmentgesprek laat je zien dat je een reflective practitioner bent, iemand die zijn vak zelfbewust uitoefent en die zich ook rekenschap geeft van de rol die hij als journalist in de maatschappij inneemt.

Ik heb geprobeerd een visie op het vak te ontwikkelen met behulp van mijn reflectieverslag.
Daar heb ik relevante bronnen voor benaderd die ook echt iets zinnigs te zeggen hadden. Het heeft me erg geholpen om een persoonlijke visie over de toegevoegde waarde van animaties in de journalistiek te geven. Ik heb daarnaast goed nagedacht over wie ik zelf ben en wat ik in de toekomst wil.
Het doel is om meer met creatieve concepten te gaan doen. Misschien met Het Nieuwshuis, maar dat kan ook een andere vorm worden. Ik heb in ieder geval gemerkt dat ik echt iets toe zou kunnen voegen wanneer ik mezelf daar verder in ontwikkel. Mijn site is nu nog een soort ‘oefenspeeltuin’, zoals een docent dat zo mooi verwoorde. En dat mag. ­čÖé Oefening baart immers echt kunst… Daar ben ik van overtuigd.

 

creativiteit en originaliteit

Kernkwaliteit: creativiteit en originaliteit
Van een startbekwaam journalist mag je verwachten dat hij niet uitsluitend de bekende wegen weet te bewandelen, maar voldoende creatief is in het bedenken van onderwerpen of invalshoeken. Een goede, creatieve, journalist ziet onderwerpen waar anderen ze niet zien, is zich bewust van de vele manieren waarop je een onderwerp aan zou kunnen pakken en kiest daaruit die insteek die tot een verrassend, origineel verhaal leidt, een verhaal dat zich onderscheidt van andere vergelijkbare verhalen in andere media.

Euh…. ja, van deze heb ik het meeste in huis. Mijn website is een creatief concept met de animaties die ik maak, en mijn achtergrondverhaal was ook best origineel. Dit kan ik allemaal heel gemakkelijk onderbouwen.┬áIk kan hier dus kort over zijn. Dit is een typisch voorbeeld waarbij je beter het visuele brein kunt activeren.

Diepgang en complexiteit

Kernkwaliteit: diepgang en complexiteit
Als startbekwaam journalist moet je ook inhoudelijk veeleisende producten aan kunnen. Een onderwerp kan meer body krijgen door het te verbreden of  te verdiepen. Soms zijn meerdere invalshoeken nodig om de kernvraag van een product te beantwoorden. Hiermee hangt samen dat voor het vervaardigen van het product veel inhoudelijk diverse bronnen gebruikt moeten worden en er veel voorkennis op verschillende terreinen vereist is (breedtecomplexiteit). Daarnaast kan je een onderwerp verder uitdiepen door diepere betekenislagen aan te boren. Dit vereist een vermogen om abstract te denken (dieptecomplexiteit).

Ik heb daar een stukje van laten zien op mijn website, al denk ik dat ik daar nog wel wat meer verdieping in aan kan brengen, zoals ik eerder al aangaf. Ik heb wel met mijn achtergrondverhaal laten blijken dat ik aan alle belangrijke bronnen heb gebracht. Daarnaast heb ik het uitgediept met allerlei spraakmakende voorbeelden. Ik heb de ernst van de situatie aan de kaak gesteld. Volgens mij bevat mijn verhaal alle benodigde ingredi├źnten.

In het interview heb ik ook een kader over de ziekte toegevoegd en daar veel achtergrondinformatie over uitgezocht.

 

Reflectieonderzoek: animaties in de journalistiek

Voor mijn reflectie, of eigenlijk essay, heb ik onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van animaties. Ik heb me eerst goed ingelezen en toen kwam ik al een hoop interessante informatie tegen. Het was wel lastig om daar een selectie uit te maken. Stiekem had ik er ook nog wel iets meer tijd in willen steken om het nog beter te maken. Dat komt vooral omdat niet al mijn bronnen mee wilden werken en ik er eigenlijk nog wel wat meer had willen hebben.

Ik kreeg vooral van buitenlandse kranten en sites te horen dat ze wel vaker vragen van studenten kregen. Dat was voor hen een reden om me niet verder te helpen. Een aantal keer had ik ook dat iemand er gewoonweg geen tijd voor had of pas na mijn deadline. Dat was wel jammer. Er is namelijk weinig literatuur over het onderwerp te vinden, al heb ik er wel iets over kunnen vinden. Gelukkig zijn de bronnen die ik wel heb heel relevant! Ik ben vooral erg blij met de medewerking van de Engelse krant The Guardian. Zij gaf echt hele inspirerende antwoorden.

Zelfstandigheid

Kernkwaliteit: zelfstandigheid
Aan het eind van je opleiding moet je aantoonbaar zelfstandig journalistiek werk kunnen doen. Die zelfstandigheid kun je bij verschillende productiecompetenties laten zien: je bent in staat zelf geschikte onderwerpen voor producten te kiezen, daar informatie voor te verzamelen, daaruit de meest relevante informatie te selecteren en deze in een goed verhaal te verwerken. Dat kun je ├│├│k bij complexe onderwerpen. Je kunt je eigen werk zodanig plannen en organiseren dat je deadlines die je jezelf stelt of die anderen aan jouw werk verbinden, ook haalt. In de verantwoording van je journalistieke werk en van je werkprocessen, toon je die zelfstandigheid aan.

Ik denk dat ik heb laten zien dat ik flexibel ben. Het ging even mis met het interview, maar ik heb me weer herpakt. Daarnaast heb ik geheel zelfstandig mijn website opnieuw ingericht en heb ik zelf naar onderwerpen gezocht. Bij ieder onderwerp heb ik nagedacht over wat het belangrijkste is, waar de lezer wat aan heeft. Dat was voor mezelf overigens ook erg leerzaam. En ik denk dat ik wat betreft mijn andere twee producties ook niet ontevreden hoef te zijn over de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb dit allemaal op geheel eigen wijze aangepakt. Daar wil ik graag over verder praten tijdens mijn eindassessment.

Competenties tonen in samenhang

Om af te kunnen studeren moet ik aan alle competenties hebben voldaan. Ik probeer hier uit te leggen waarom ik denk dat ik daaraan voldaan heb.

Kernkwaliteit: competenties tonen in samenhang
Aan het eind van je opleiding laat je zien dat je een complete journalist bent die alle aspecten van het vak beheerst en met elkaar in verband kan brengen. Niet langer staan afzonderlijke journalistieke competenties centraal, maar jouw functioneren als competente journalist. De complexiteit van een gekozen onderwerp kan bijvoorbeeld consequenties hebben gehad voor de hoeveelheid en de aard van de informatie die je moest verzamelen, wat op zijn beurt weer gevolgen had voor de planning en de organisatie van je werk. Die complexiteit kan daarnaast een specifieke genrekeuze met zich mee hebben gebracht of kan er toe hebben geleid dat je een heel bewuste keuze moest maken ten aanzien van invalshoeken. Je bent in staat je journalistieke werk toe te lichten en te verantwoorden op een manier waarbij deze verschillende aspecten op elkaar worden betrokken.

Ik denk dat ik deze met het achtergrondverhaal en met mijn website aan heb kunnen tonen.
De animaties namen veel tijd in beslag in combinatie met de geschreven stukken. Ik moest er telkens veel research voor doen om ervoor te zorgen dat de feiten klopten. Daarnaast moest ik wat betreft het interview een bewuste keuze maken qua invalshoek. Ik had een goed idee maar uiteindelijk niet de goede persoon. Dat ging even mis. Toch heb ik me daarna weer goed herpakt door met een origineel idee te komen dat goed aansloot bij de ervaringen van mijn interviewkandidaat. Ik denk dat ook ik nu beter toe kan lichten waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt.

Het is trouwens nog zo dat ik met mijn achtergrondverhaal heb laten zien dat ik verbanden kan leggen.
Ik heb niet iets gebruikt wat in het nieuws heeft gestaan. Nee, ik heb mijn eigen nieuws gevonden. Ik zag nieuwswaarde in de felle reacties die er kwamen op een satirische grap. Daar zag ik duidelijk een verband en ik ben er best trots op.

 

Interview eetstoornis

Doelgroep: Lezers van NRC NEXT
Medium: Krant
Genre: Interview

Ik heb een interessant interview uitgeschreven over een vrouw die kampt met een eetstoornis.
Inmiddels heb ik meerdere gesprekken met haar gevoerd. Eerst naar aanleiding van het nieuwsbericht dat ik las over modellen die in het buitenland in de toekomst een doktersbriefje nodig hebben om de catwalk op te mogen. Het was alleen nogal een probleem om een model met een eetstoornis te vinden. Ik heb er stad en land voor gebeld en berichten op forums geplaatst.

Toen ik al verder aan het kijken was voor een interview over een ander onderwerp, kreeg ik ineens een reactie op een forumbericht. Zij gaf aan wel wat┬ámodellenwerk gedaan te hebben en ze hoopte dat ze me verder zou kunnen helpen. Op dat moment kwam er even een waas voor mijn ogen. Ik was enthousiast omdat ik haar kon gaan interviewen. Wat ik me niet meer realiseerde was dat ik nu natuurlijk helemaal naast mijn invalshoek greep….

Dat commentaar kreeg ik dan ook toen ik het instuurde voor feedback… Mijn inleiding beloofde een ander verhaal.
In eerste instantie lukte het niet om een andere invalshoek te vinden. Ik was al aan het kijken naar een ander onderwerp, totdat ik toch nog iets vond wat me interessant leek en aansloot op wat mijn interviewkandidaat had gezegd. Zodoende ben ik toch bij dit onderwerp gebleven. Ik kreeg van de docent nog een reactie dat dit een stuk beter is. Ik beschrijf nu de strijd die ze met haar lichaam aangaat en wat dat op lange termijn voor haar betekent.

Tegenslagen

Ik was bijna in staat om mijn eindassessment nog eens uit te stellen, maar ik heb besloten het toch gewoon nog een keer te proberen. De onzekerheid en faalangst sloegen weer toe. Op mijn interview had ik niet zo’n goed commentaar gekregen omdat mijn invalshoek niet goed was. Ik heb toen met de docent gesproken en uiteindelijk heb ik een betere invalshoek kunnen bedenken. Eigenlijk wilde ik eerst een nieuw interview maken omdat ik even niet meer zag hoe ik verder moest.

Inmiddels zie ik het weer wat positiever in. Op mijn website en mijn achtergrondverhaal heb ik vrij positieve feedback gekregen. En volgens mij heb ik ook relevante bronnen gevonden voor mijn reflectieverslag, waar ik overigens een zeer positieve reactie op kreeg van een docent die ook onderzoeksjournalist is. Ik heb ook veel gehad aan de Bachelor Circle die ik eerder dit jaar volgde.

Waar ik nog wel tegenaan ben gelopen is mijn uitstelgedrag. Ik ben echt een persoon van de korte deadlines.
Het is niet dat ik niet kan plannen, maar op de een of andere manier kwam het allemaal maar moeizaam op gang. Ik had het gevoel dat ik nu weer veel tijd had, maar dat valt ontzettend tegen. Het is dus wederom een race tegen de klok geworden… maar als ik dan zie hoe hard ik kan werken als het bijna af moet zijn… dan vind ik dat onvoorstelbaar, al zeg ik het zelf. Het is wel erg zonde…. zit je eindelijk helemaal in de flow en dan moet het al bijna ingeleverd worden.

Berichtnavigatie