schrijfJes

Archief voor de categorie “Kernkwaliteiten”

Diversiteit in genres en doelgroepen

Kernkwaliteit: diversiteit in genres en doelgroepen
Een beginnende journalist is in eerste instantie een allrounder die niet alleen verschillende onderwerpen aan moet kunnen, maar die ook verschillende soorten journalistieke producten moet kunnen leveren, verschillende genres moet beheersen en verschillende doelgroepen op maat moet kunnen bedienen. In je opleiding ben je deze verscheidenheid aan genres, doelgroepen en producten tegengekomen. In je portfolio laat je zien dat je in dit opzicht van alle markten thuis bent en zodoende breed inzetbaar bent in je eerste journalistieke job.

Ik heb geprobeerd om ook iets te pakken wat buiten mijn straatje ligt: het interview over de eetstoornis. Daar zou ik normaal gesproken niet gauw voor kiezen, het is iets wat ver van me afstaat. Dus ik denk dat ik hierin heb laten zien dat ik ook onderwerpen aan wil pakken die minder goed bij mij passen. Het is ook totaal wat anders dan mijn website en het achtergrondverhaal over het schaken. Dat zijn wel weer zaken die bij mij passen, al heb ik voor mijn website ook wel eens onderwerpen gekozen waar ik niets mee had. Ik heb bijvoorbeeld een animatie gemaakt over de ziekte van Bechterew. In een bijbehorende column heb ik beschreven waarom ik daarvoor had gekozen, maar het is niet iets waar ik meteen naar zou kijken. Dat komt omdat ik van het woord ‘ziektes’ meestal een akelig gevoel krijg.

Advertenties

Reflecterend vermogen

Kernkwaliteit: reflecterend vermogen
Kenmerkend voor een op hbo-niveau functionerend journalist is, dat hij niet enkel vakbekwaam is, maar ook nadenkt over de manier waarop hij zijn beroep uitoefent. Hij is zich bewust van de keuzes die hij voortdurend weer moet maken en kan die keuzes ook achteraf goed onderbouwen. Dat vereist dat je een visie hebt op het vak van journalist, op de verantwoordelijkheden die je hebt tegenover je werkgever, je publiek of misschien zelfs tegenover de samenleving als geheel. In je portfolio en in je assesmentgesprek laat je zien dat je een reflective practitioner bent, iemand die zijn vak zelfbewust uitoefent en die zich ook rekenschap geeft van de rol die hij als journalist in de maatschappij inneemt.

Ik heb geprobeerd een visie op het vak te ontwikkelen met behulp van mijn reflectieverslag.
Daar heb ik relevante bronnen voor benaderd die ook echt iets zinnigs te zeggen hadden. Het heeft me erg geholpen om een persoonlijke visie over de toegevoegde waarde van animaties in de journalistiek te geven. Ik heb daarnaast goed nagedacht over wie ik zelf ben en wat ik in de toekomst wil.
Het doel is om meer met creatieve concepten te gaan doen. Misschien met Het Nieuwshuis, maar dat kan ook een andere vorm worden. Ik heb in ieder geval gemerkt dat ik echt iets toe zou kunnen voegen wanneer ik mezelf daar verder in ontwikkel. Mijn site is nu nog een soort ‘oefenspeeltuin’, zoals een docent dat zo mooi verwoorde. En dat mag. ­čÖé Oefening baart immers echt kunst… Daar ben ik van overtuigd.

 

creativiteit en originaliteit

Kernkwaliteit: creativiteit en originaliteit
Van een startbekwaam journalist mag je verwachten dat hij niet uitsluitend de bekende wegen weet te bewandelen, maar voldoende creatief is in het bedenken van onderwerpen of invalshoeken. Een goede, creatieve, journalist ziet onderwerpen waar anderen ze niet zien, is zich bewust van de vele manieren waarop je een onderwerp aan zou kunnen pakken en kiest daaruit die insteek die tot een verrassend, origineel verhaal leidt, een verhaal dat zich onderscheidt van andere vergelijkbare verhalen in andere media.

Euh…. ja, van deze heb ik het meeste in huis. Mijn website is een creatief concept met de animaties die ik maak, en mijn achtergrondverhaal was ook best origineel. Dit kan ik allemaal heel gemakkelijk onderbouwen.┬áIk kan hier dus kort over zijn. Dit is een typisch voorbeeld waarbij je beter het visuele brein kunt activeren.

Diepgang en complexiteit

Kernkwaliteit: diepgang en complexiteit
Als startbekwaam journalist moet je ook inhoudelijk veeleisende producten aan kunnen. Een onderwerp kan meer body krijgen door het te verbreden of  te verdiepen. Soms zijn meerdere invalshoeken nodig om de kernvraag van een product te beantwoorden. Hiermee hangt samen dat voor het vervaardigen van het product veel inhoudelijk diverse bronnen gebruikt moeten worden en er veel voorkennis op verschillende terreinen vereist is (breedtecomplexiteit). Daarnaast kan je een onderwerp verder uitdiepen door diepere betekenislagen aan te boren. Dit vereist een vermogen om abstract te denken (dieptecomplexiteit).

Ik heb daar een stukje van laten zien op mijn website, al denk ik dat ik daar nog wel wat meer verdieping in aan kan brengen, zoals ik eerder al aangaf. Ik heb wel met mijn achtergrondverhaal laten blijken dat ik aan alle belangrijke bronnen heb gebracht. Daarnaast heb ik het uitgediept met allerlei spraakmakende voorbeelden. Ik heb de ernst van de situatie aan de kaak gesteld. Volgens mij bevat mijn verhaal alle benodigde ingredi├źnten.

In het interview heb ik ook een kader over de ziekte toegevoegd en daar veel achtergrondinformatie over uitgezocht.

 

Zelfstandigheid

Kernkwaliteit: zelfstandigheid
Aan het eind van je opleiding moet je aantoonbaar zelfstandig journalistiek werk kunnen doen. Die zelfstandigheid kun je bij verschillende productiecompetenties laten zien: je bent in staat zelf geschikte onderwerpen voor producten te kiezen, daar informatie voor te verzamelen, daaruit de meest relevante informatie te selecteren en deze in een goed verhaal te verwerken. Dat kun je ├│├│k bij complexe onderwerpen. Je kunt je eigen werk zodanig plannen en organiseren dat je deadlines die je jezelf stelt of die anderen aan jouw werk verbinden, ook haalt. In de verantwoording van je journalistieke werk en van je werkprocessen, toon je die zelfstandigheid aan.

Ik denk dat ik heb laten zien dat ik flexibel ben. Het ging even mis met het interview, maar ik heb me weer herpakt. Daarnaast heb ik geheel zelfstandig mijn website opnieuw ingericht en heb ik zelf naar onderwerpen gezocht. Bij ieder onderwerp heb ik nagedacht over wat het belangrijkste is, waar de lezer wat aan heeft. Dat was voor mezelf overigens ook erg leerzaam. En ik denk dat ik wat betreft mijn andere twee producties ook niet ontevreden hoef te zijn over de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb dit allemaal op geheel eigen wijze aangepakt. Daar wil ik graag over verder praten tijdens mijn eindassessment.

Competenties tonen in samenhang

Om af te kunnen studeren moet ik aan alle competenties hebben voldaan. Ik probeer hier uit te leggen waarom ik denk dat ik daaraan voldaan heb.

Kernkwaliteit: competenties tonen in samenhang
Aan het eind van je opleiding laat je zien dat je een complete journalist bent die alle aspecten van het vak beheerst en met elkaar in verband kan brengen. Niet langer staan afzonderlijke journalistieke competenties centraal, maar jouw functioneren als competente journalist. De complexiteit van een gekozen onderwerp kan bijvoorbeeld consequenties hebben gehad voor de hoeveelheid en de aard van de informatie die je moest verzamelen, wat op zijn beurt weer gevolgen had voor de planning en de organisatie van je werk. Die complexiteit kan daarnaast een specifieke genrekeuze met zich mee hebben gebracht of kan er toe hebben geleid dat je een heel bewuste keuze moest maken ten aanzien van invalshoeken. Je bent in staat je journalistieke werk toe te lichten en te verantwoorden op een manier waarbij deze verschillende aspecten op elkaar worden betrokken.

Ik denk dat ik deze met het achtergrondverhaal en met mijn website aan heb kunnen tonen.
De animaties namen veel tijd in beslag in combinatie met de geschreven stukken. Ik moest er telkens veel research voor doen om ervoor te zorgen dat de feiten klopten. Daarnaast moest ik wat betreft het interview een bewuste keuze maken qua invalshoek. Ik had een goed idee maar uiteindelijk niet de goede persoon. Dat ging even mis. Toch heb ik me daarna weer goed herpakt door met een origineel idee te komen dat goed aansloot bij de ervaringen van mijn interviewkandidaat. Ik denk dat ook ik nu beter toe kan lichten waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt.

Het is trouwens nog zo dat ik met mijn achtergrondverhaal heb laten zien dat ik verbanden kan leggen.
Ik heb niet iets gebruikt wat in het nieuws heeft gestaan. Nee, ik heb mijn eigen nieuws gevonden. Ik zag nieuwswaarde in de felle reacties die er kwamen op een satirische grap. Daar zag ik duidelijk een verband en ik ben er best trots op.

 

Berichtnavigatie